.
.
.

.
.
.
.
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
.
เกาะติดสถานการณ์ การเกิดอุทกภัย ตลอด 24 ชม.
.


.

ประชุมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนส์ และ เว็บคอนเฟอเรนส์
เพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย
.
.
Hot Line สพฐ.
.
โทร. 02-2815851
โทร. 081-845-0332 , 081-838-0537
081-844-7978 , 081-832-230 3
081-844-1014
 
.
 สรุปจำนวนโรงเรียนที่เปิดภาคเรียนภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 และรายชื่อโรงเรียนที่เลื่อนการเปิดเรียน ดาวน์โหลด
.
 โรงเรียนที่เป็นศูนย์พักพิง กรุณารายงานข้อมูลรายบุคคลของผู้อพยพเพื่อจัดทำคำของบประมาณ คลิกที่นี่
.
เรื่องการมอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 


ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สพฐ.

การประสบภัยและให้ความช่วยเหลือในเชิงแผนที่

การที่ Internet Explorer ไม่สามารถเข้าใช้งาน COGNOS ได้ เพราะมีการตั้ง Security เอาไว้
ให้ทำการตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
         1. เข้าไปที่ Tools --> Internet Options
         2. ไปที่ Tab Security จากนั้น Click ที่ Custom Level
         3. หา Option ที่ชื่อ Display mixed content เลือกให้เป็น Enable
         4. หา Option ที่ชื่อ Enable XSS ให้เลือกเป็น Disable
         5. Click OK จากนั้น ปิดแล้วเปิด Internet Explorer ใหม่ และเข้าใช้งาน COGNOS ใหม่
รายละเอียด พร้อมภาพหน้าจอวิธีการแก้ไข คลิ๊กที่นี่  

สรุปข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ประสบอุทกภัย
.
.