กระดานถาม-ตอบ

สำนักนโยบายและแผนฯ

ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)

โรงเรียนดีประจำตำบล

Video Streaming

Web Conference

Mobile Streaming

   
แจ้งข่าวการรับนักเรียนปี 2557
 
สาระดีดี มีมาฝาก
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558 ( WORD ) (27/10/2557)
โรงเรียนเครือข่ายรองรับการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 (24/09/2557)
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program or Mini English Program 2558 (24/09/2557)
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558 (24/09/2557)
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 (24/09/2557)
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 (24/09/2557)
ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 2558 (24/09/2557)
ปฎิทินการรับนักเรียน 2558 (24/09/2557)
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558 (04/09/2557)
นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (หนังสือ) (03/09/2557)
อ่านทั้งหมด..     
  
ชมรายการออนดีมานต์การรับนักเรียนปี 2556 ย้อนหลัง

 นโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556

การกรอกข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556

การสรุปรายงานข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
 
.
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่